Jonkie United in Terneuzen (vj 2023)

Kersttraining in Terneuzen (28/29 dec.)

Voetbalschool in Terneuzen (vj 2023)

Keepersschool in Terneuzen (vj 2023)

Individuele training(en) in Terneuzen

Feestje / clinic (diverse locaties)